A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

     A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium jelenlegi fizikatanárai szívügyüknek tekintik az Elődök örökségének ápolását, a 145 éves fizikaszertár régi eszközeinek lehetőség szerinti felújítását. Ez a nem kis munka egyáltalán nem öncélú szórakozás, hiszen a felújított, működő eszközöket - más hasonló szertárral rendelkező iskolákkal szemben– nem csak múzeumi tárgyakként kezeljük, hanem a fizikaórákon is igyekszünk őket a tanuló ifjúság számára bemutatni.
     A felújítások előtt azonban még jó néhány eszközről azt is ki kellett deríteni, hogy egyáltalán milyen eszközzel is állunk szemben, s hogy az adott eszköz hogyan működik. Ez a dolgozat ennek a munkának a keretében készült el, s bemutatja a szertár kincseinek egy részét. A munkának még koránt sem értünk a végére, hiszen még jó néhány kultúrtörténeti kincs vár hasonló feldolgozásra. Terveink szerint a szertárkutató, szertárfejlesztő munka a jövőben is folytatódik majd.
     A feldolgozás során a rendelkezésünkre álltak az eredeti leltárkönyvek, ahonnan a beszerzési évet tudtuk kideríteni (az adott eszközre vonatkozó sort be is szkenneltük). Az eszközök beazonosításában hatalmas segítséget nyújtottak azok a korabeli eszközkatalógusok, amelyekből elődeink az eszközöket megrendelték, s utána gondosan megőrizték az utókor számára (ezekből szkenneltük be az eszközök rajzát), illetve azok a régi fizikakönyvek, amelyeket az iskola könyvtára őriz.
     Az eszközleírásokhoz mellékeltük az eszközről általunk készített fényképet is. Azok az eszközök, amelyeknek a fényképe hiányzik, jelenleg az SZTE-TTK Kísérleti Fizika tanszékének műhelyében, javítás alatt állnak. Várhatóan az év végére régi fényükben fognak pompázni.

 

Nagy Tibor
fizikatanár
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Hódmezővásárhely